Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41137
Title: Hướng hoàn thiện pháp luật liên quan đến công ty hợp danh ở Việt Nam hiện nay.
Authors: Vũ Đặng Hải Yến
Keywords: Tạp chí Luật học
Vũ Đặng Hải Yến
Công ty hợp danh
Hoạt động kinh doanh
Quyền quản lý công ty
Doanh nghiệp tư nhân
Luật doanh nghiệp
Kinh tế tư nhân
Hoạt động kinh doanh
Luật Doanh nghiệp
Thành viên hợp danh
Thành viên góp vốn
Abstract: Bài viết đề cập đến một số vấn đề về hướng hoàn thiện pháp luật liên quan đến công ty hợp danh ở Việt Nam hiện nay, bao gồm: (1) Sửa đổi các quy định pháp luật liên quan nhằm tạo điều kiện cho công ty hợp danh được tham gia một cách rộng rãi vào tất cả các hoạt động kinh doanh. (2) Phân chia rõ ràng hai loại công ty hợp danh. (3) Quy định rõ một số vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn. (4) Bổ sung thêm một số quy định liên quan đến vấn đề thừa kế phần vốn của thành viên đã chết hoặc mất tích.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Luật học số 3/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2004_B11_Congtyhopdanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 122,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.