Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41151
Title: Tội phạm cổ cồn trắng trong thế giới hiện đại và những biện pháp đấu tranh phòng chống.
Authors: Dương Tuyết Miên
Keywords: Tạp chí Luật học
Tội phạm cổ cồn trắng
Dương Tuyết Miên
Biện pháp đấu tranh phòng chống
Bộ luật hình sự
Tội phạm học
Địa vị xã hội cao
Hoạt động nghề nghiệp
Tham ô
Hối lộ
Rửa tiền
Quan chức cấp cao
Abstract: Bài viết đề cập đến môt số vấn đề về tội phạm cổ cồn trắng trong thế giới hiện đại và những biện pháp đấu tranh phòng chống, bao gồm: (1) Khái niệm tội phạm cổ cồn trắng. (2) Đặc điểm của tội phạm cổ cồn trắng.(3) Tội phạm cổ cồn trắng ngày nay.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Luật học số 4/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2004_B5_Toiphamcocontrang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 159,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.