Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41172
Title: Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong Luật hình sự Việt Nam.
Authors: Phạm Văn Báu
Keywords: Tạp chí Luật học
Phạm Văn Báu
Pháp luật
Luật hình sự
Xâm phạm tài sản
Tội phạm độc lập
Tòa án nhân dân tối cao
Phạm tội có tổ chức
Tái phạm nguy hiểm
Tài sản giá trị lớn
Abstract: Bài viết đưa ra một số vấn đề cần được nghiên cứu, góp phần giải đáp những vướng mắc về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong Luật hình sự Việt Nam.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Luật học số 5/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2004_B1_Toichuachaptieuthutaisan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 123,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.