Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41178
Title: Vấn đề phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển bằng pháp luật
Authors: Lưu Ngọc Tố Tâm
Keywords: Lưu Ngọc Tố Tâm
Môi trường
Ô nhiễm môi trường
Sự cố hàng hải
Môi trường biển
Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển
Abstract: Bài viết nêu rõ sự cần thiết khách quan của việc phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển bằng pháp luật; Trình bày một số nhược điểm của các quy định pháp luật về phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; Đưa ra một số kiến nghị về phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển.
Issue Date: 2017
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2011_B8-Phongnguasucohanghai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 258,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.