Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41203
Title: Trợ giúp nạn nhân của tội phạm ở Hoa Kỳ
Authors: Dương Tuyết Miên
Keywords: Dương Tuyết Miên
Pháp luật
Trợ giúp nạn nhân
Chương trình nạn nhân
Người làm chứng
Bảo vệ nạn nhân
Bảo vệ nhân chứng
Hoa Kỳ
Abstract: Vấn đề trợ giúp nạn nhân của tội phạm ở Hoa Kì bắt đầu nổi lên từ cuối những năm 50 của thế kỉ XX, sau đó nó dần dần phát triển và thu hút sự tham gia từ phía Chính phủ, các tổ chức xã hội và cá nhân. Vấn đề trợ giúp nạn nhân của tội phạm ở Hoa Kì nhìn chung có thể chia làm hai loại:Trợ giúp từ những người làm ở cơ quan công tố và cơ quan có thẩm quyền khác; Trợ giúp từ những cá nhân làm việc tình nguyện phi lợi nhuận hoặc tổ chức xã hội. Qua đó có thể thấy để thực hiện việc trợ giúp nạn nhân của tội phạm thực sự hiệu quả, đòi hỏi có sự tham gia đông đảo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức xã hội và các cá nhân.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2011_B11_trogiupnannhancuatoipham.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 216,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.