Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41208
Title: Những tồn tại, vướng mức phát sinh trong quá trình áp dụng các phương thức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất
Authors: Nguyễn Thị Nga
Keywords: Nguyễn Thị Nga
Pháp luật
Luật đất đai
Bồi thường
Thu hồi đất
Tái định cư
Bồi thường bằng tiền
Giao đất mới
Abstract: Bài viết trình bày những vướng mắc, bất cập được nhìn nhận từ sự nghiên cứu pháp luật thực định, kết hợp với sự quan sát quá trình tổ chức triển khai trên thực tế trong quá trình áp dụng các phương thức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Hi vọng, những vướng mắc và bất cập đó sẽ được nghiêm túc nhìn nhận và có sự điều chỉnh kịp thời trong thời gian tới.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2011_B3_Boithuongkhinhanuochuhoidat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 219,88 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.