Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41210
Title: Các khái niệm chuẩn xác - điều kiện tiên quyết cho việc giải quyết có hiệu quả tranh chấp sở hữu công nghiệp.
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Tạp chí Pháp luật
Lê Hồng Hạnh
Pháp luật
Tranh chấp sở hữu công nghiệp
Quyền sở hữu công nghiệp
Nhãn hiệu hàng hóa
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp
Đối tượng tranh chấp
Thương hiệu
Hàng giả
Hàng nhái
Abstract: Bài viết đề cập đến vấn đề: (1) Các yếu tố dẫn tới sự gia tăng của tranh chấp sở hữu công nghiệp. (2) Sự chính xác của các khái niệm - điều kiện tiên quyết cho việc giải quyết có các tranh chấp về sở hữu công nghiệp.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Luật học số 6/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2004_B6_Tranhchapsohuucongnghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 154,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.