Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41240
Title: Những vấn đề cơ bản về khai thác cá trên biển theo quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam
Authors: Phạm Hồng Hạnh
Keywords: Phạm Hồng Hạnh
Công ước quốc tế
Pháp luật
Tranh chấp trên biển
Tranh chấp tài nguyên sinh vật biển
Đặc quyền kinh tế
Khai thác cá
Tài nguyên sinh vật biển
Abstract: Bài viết tìm hiểu những vấn đề cơ bản về khai thác cá trên biển theo quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 7-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc7.2011_B2_Khaithaccatrenbien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 217,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.