Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41253
Title: Khắc phục sự cố hàng hải nhằm kiếm soát ô nhiễm môi trường biển
Authors: Lưu Ngọc Tố Tâm
Keywords: Lưu Ngọc Tố Tâm
Hàng hải
Sự cố hàng hải
Môi trường biển
Ô nhiễm môi trường biển
Abstract: Bài viết làm rõ về khái niệm khắc phục sự cố hàng hải; một số hạn chế của các quy định pháp luật về khắc phục sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và đưa ra kiến nghị cho vấn đề này.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 7-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường
Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc7.2011_B9_khacphucsucohanghai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 216,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.