Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41261
Title: Quyền của phụ nữ các nước ASEAN dưới góc độ so sánh luật.
Authors: Vũ Thị Lan Anh
Keywords: Tạp chí Luật học
Vũ Thị Lan Anh
Quyền phụ nữ
Phụ nữ
ASEAN
Pháp luật
Phân biệt đối xử
Địa vị phụ nữ
CEDAW
Bạo lực gia đình
Buôn bán người
Quyền bình đẳng
Abstract: Bài viết đề cập đến các quyền của phụ nữ ASEAN và cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền của phụ nữ ASEAN.
Issue Date: 2010
Type: Tạp chí
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Luật học số 2/2010
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2010_B1_QuyenphunuAsean.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 141,05 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.