Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41280
Title: Thực trạng áp dụng pháp luật lao động trong hoạt động trả lương cho người lao động tại doanh nghiệp và một số kiến nghị
Authors: Đỗ Thị Dung
Keywords: Đỗ Thị Dung
Pháp luật
Pháp luật lao động
Người lao động
Người sử dụng lao động
Tiền lương tối thiểu
Mức lương tối thiểu
Abstract: Bài viết tìm hiểu về thực trạng áp dụng pháp luật lao động trong hoạt động trả lương cho người lao động tại doanh nghiệp với một số bất cập về thang lương, bảng lương và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 9-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc9.2011_B2_Traluongchonguoilaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 257,93 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.