Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41285
Title: Thực trạng pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu công nghiệp ở Việt Nam
Authors: Vũ Thị Duyên Thuỷ
Keywords: Vũ Thị Duyên Thuỷ
Pháp luật
Môi trường
Bảo vệ môi trường
Khu công nghiệp
Ô nhiễm môi trường
Quản lý chất thải
Khu công nghiệp sinh thái
Abstract: Các hoạt động sản xuất công nghiệp tại các khu công nghiệp đã đem lại những thay đổi đáng kể trong đời sống kinh tế của nước ta. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận những tác động bất lợi mà chính các hoạt động này gây ra cho môi trường và sức khoẻ con người. Vì thế, hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu công nghiệp là vấn đề cần sớm được thực hiện để đảm bảo chất lượng môi trường sống cho con người trong tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hoá.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 9-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc9.2011_B6_PLbaovemoitruong trongkhucongnghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 200,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.