Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41298
Title: Bàn về tội phạm rõ, tội phạm ẩn trong tội phạm học.
Authors: Dương Tuyết Miên
Keywords: Tạp chí Luật học
Dương Tuyết Miên
Pháp luật
Tội phạm rõ
Tội phạm ẩn
Tội phạm học
Phòng ngừa tội phạm
Tội phạm
Tội phạm ẩn chủ quan
Tội phạm ẩn khách quan
Abstract: Tội phạm rõ và tội phạm ẩn là những thuật ngữ thuộc chuyên ngành tội phạm học. Trong lý luận cũng như thực tiễn phòng ngừa tội phạm, việc xác định tội phạm rõ, tội phạm ẩn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bài viết bàn về tội phạm rõ và tội phạm ẩn trong tội phạm học.
Issue Date: 2010
Type: Tạp chí
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Luật học số 3/2010
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2010_B4_Toiphamro-tophaman.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 188,89 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.