Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41310
Title: Một số vấn đề vướng mắc nảy sinh từ các quy định của luật bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất khẩu nhập khẩu
Authors: Nguyễn Văn Phương
Keywords: Nguyễn Văn Phương
Pháp luật
Môi trường
Bảo vệ môi trường
Luật bảo vệ môi trường
Xuất nhập khẩu
Nhập khẩu phương tiện giao thông
Nhập khẩu phế liệu
Xuất khẩu chất thải
Abstract: Đề cập một số vướng mắc, bất cập và đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Luật bảo vệ môi trường.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 11-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc11.2011_B7_Quydinhluatbaovemoitruong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 269,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.