Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41345
Title: Các điều khoản chống giao dịch nội gián trong pháp luật chứng khoán Cộng hoà Liên bang Đức
Authors: Nguyễn Thị Ánh Vân
Keywords: Nguyễn Thị Ánh Vân
Pháp luật
Pháp luật chứng khoán
Giao dịch nội gián
Chống giao dịch nội gián
Giao dịch chứng khoán
Thông tin nội bộ
Người nội bộ
Cộng hòa Liên bang Đức
Abstract: Phân tích sự ra đời của các điều khoản chống giao dịch nội gián ở Đức và đánh giá một cách có phê phán nội dung chủ yếu của các điều khoản này.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học Đặc san pháp luật CHLB Đức-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDacsan.2011_B12_ChonggiaodichnoigianCHLBDuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 291,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.