Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41350
Title: Vấn đề vi phạm quyền trẻ em trong lĩnh vực nuôi con nuôi
Authors: Nguyễn Phương Lan
Keywords: Nguyễn Phương Lan
Pháp luật
Nuôi con nuôi
Nhân quyền
Quyền trẻ em
Vi phạm quyền trẻ em
Abstract: Nhận thức chung về quyền trẻ em và vi phạm quyền trẻ em trong lĩnh vực nuôi con nuôi; Phân tích một số dạng hành vi vi phạm quyền của trẻ em trong lĩnh vực nuôi con nuôi và biện pháp xử lí. Đưa ra một số nhận xét và kiến nghị.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2012
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2012_B3_Viphamquyentreem.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 314,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.