Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41360
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorNông Quốc Bình-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41360-
dc.description.abstractBài viết đề cập một số vấn đề lí luận và thực tiễn về xác định pháp luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế. Xác định pháp luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế là việc làm cần thiết nhằm điều chỉnh quyền và nghĩa vụ các bên chủ thể của hợp đồng trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trên cơ sở xác định pháp luật áp dụng đối với hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, cơ quan xét xử sẽ có thêm cơ sở pháp lí để giải quyết tranh chấp giữa các bên.-
dc.format.extent7tr.-
dc.languagevivi
dc.subjectNông Quốc Bìnhvi
dc.subjectPháp luậtvi
dc.subjectĐiều ước quốc tếvi
dc.subjectMua bán hàng hoá quốc tếvi
dc.subjectHợp đồng mua bán hàng hoá quốc tếvi
dc.subjectThương mạivi
dc.subjectTranh chấp thương mạivi
dc.titleXác định pháp luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế - Một số vấn đề lý luận và thực tiễnvi
dc.typeTạp chívi
dc.source.methodTạp chí Luật học số 2-2012-
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2012_B1_Dieuchinhhopdongmuabanhanghoa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 211,31 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.