Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41376
Title: Hiến pháp - Văn bản bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
Authors: Nguyễn Đăng Dung
Keywords: Nguyễn Đăng Dung
Hiến pháp
Quyền lực nhà nước
Dân chủ trực tiếp
Dân chủ gián tiếp
Dân chủ đại diện
Abstract: Thông qua hai thình thức là dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp để làm rõ vai trò của Hiến pháp trong việc đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
Issue Date: 2012
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2012
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2012_B3_Hienphap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 147,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.