Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41388
Title: Thực trạng luật bảo vệ môi trường năm 2005, phương hướng và giải pháp hoàn thiện
Authors: Vũ Thu Hạnh
Keywords: Vũ Thu Hạnh
Pháp luật
Môi trường
Luật bảo vệ môi trường
Tiêu chuẩn môi trường
Đa dạng sinh học
Đánh giá môi trường chiến lược
ĐMC
Đánh giá tác động môi trường
ĐMT
Cam kết bảo vệ môi trường
CBM
Bảo vệ môi trường
Nguồn lực bảo vệ môi trường
Abstract: Bài viết nêu những phát hiện ban đầu về những thiếu sót, những điểm bất cập trong quy định của luật, làm cơ sở cho việc kiến nghị định hướng hoàn thiện pháp luật môi trường nói chung, sửa đổi Luật bảo vệ môi trường năm 2005 nói riêng trong thời gian tới.
Issue Date: 2012
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2012
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2012_B5_Luatbaovemoitruong2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 200,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.