Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41412
Title: Chế định Chính phủ trong các Hiến pháp Việt Nam và hướng đổi mới
Authors: Thái Vĩnh Thắng
Keywords: Thái Vĩnh Thắng
Hiến pháp
Chế định Chính phủ
Cơ quan hành pháp
Tổ chức Chính phủ
Abstract: Trình bày về chế định Chính phủ trong các Hiến pháp Việt Nam qua các năm 1946, 1959, 1980, 1992. Một số kiến nghị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay và hướng đổi mới.
Issue Date: 2012
Type: Tạp chí
Extent: 10tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-2012
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2012_B7_Chedinhchinhphu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 227,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.