Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1998


 • Nguyễn Hồng Thao (1998)

 • Quá trình tranh chấp và lập luận pháp lý của các bên – Quá trình đàm phán giải quyết tranh chấp – Hiệp định phân định biển Việt Nam – Thái Lan và ý nghĩa của nó.

 • 1998


 • Nguyễn Thanh Bình; Phạm Thường Khanh (1998)

 • Qua quá trình giải quyết điểm nóng Đồng Văn, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau: Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh đồng thời triệt để thi hành các chỉ thị của Giám đốc công an tỉnh – Coi việc vận động quần chúng là phương pháp cơ bản để giải quyết điểm nóng và thường xuyên làm tốt công tác vận động quần chúng – Linh hoạt sử dụng các biện pháp&...

 • 1998


 • Nguyễn Hồng Thao (1998)

 • Ngày 1/7/1997, Vương quốc Anh chính thức trao trả lại Hồng Kông cho Trung Quốc sau một thế kỷ có mặt trên đất nước này. Yêu sách của Anh đối với Hồng Kông bắt đầu từ Hiệp ước Nam kinh năm 1841, Hiệp ước chấm dứt cuộc chiến tranh thuốc phiện. Hồng Kông trở lại Trung Quốc chấm dứt hiệu lực của những hiệp ước mà Trung Quốc coi là bất bình đẳng, tăng cường thêm sức mạnh cho lục địa&#x...

 • 1998


 • Trần Trọng Hựu (1998)

 • Tìm hiểu “Di dân “ với khía cạnh chức năng của Nhà nước và vai trò của pháp luật. Giới thiệu hiện tượng di dân tự do – vấn đề quyền, tự do và nghĩa vụ của công dân. Nghiên cứu về các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về di dân tự do. Giới thiệu một số nội dung nhằm tăng cường và hoàn thiện pháp luật về di dân tự do

 • Văn bản pháp luật


 • - (1992-9-24)

 • Bộ luật này xác định các nguyên tắc và tổ chức quốc phòng của Liên bang Nga, các quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan điều hành và quyền lực Nhà nước; các cơ quan điều hành địa phương, các tổ hợp, các tổ chức, các quan chức và công dân trong lĩnh vực phòng thủ, cơ cấu và tổ chức của các lực lượng vũ trang, Liên bang Nha, trách nhiệm khi vi phạm pháp luật Nga về quốc phòng ...

 • 1996


 • Đặng Vũ Huân (1996)

 • Ở Hàn Quốc, một đạo luật về ổn định giá cả và kinh doanh công bằng đã được ban hành ngày 31/12/1975 nhằm bình ổn tình hình giá cả thị trường và thiết lập một trật tự kinh doanh tự do, công bằng. Theo đạo luật này, việc ổn định giá cả được tác động trực tiếp bằng các biện pháp Nhà nước và được quy định rõ trong từng điều khoản của Luật: quy định mức giá tối đa, việc công ...

 • 1996


 • Trần Xuân Thư (1996)

 • Ở Canađa có hai hệ luật. Đó là luật thông pháp của Anh và luật dân sự của Pháp. Trải qua nhiều thế kỷ, hai hệ luật này vẫn tồn tại một cách bền vững và uyển chuyển. Khi có sự tranh chấp giữa các cá nhân với cơ quan Nhà nước thì họ có quyền yêu cầu tòa án giải quyết trên cơ sở pháp luật quy định. Hệ thống tòa án của Canađa bao gồm: Tòa án tối cao -- Tòa án Liên Bang&...