Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2000


 • Nguyễn Hồng Thao (2000)

 • Electronic Resources; Tiến hành so sánh các thỏa thuận khai thác chung tại Vịnh Thái Lan. Trình bày các yếu tố dẫn tới thành công của mô hình khai thác chung trong vịnh Thái Lan từ Thỏa thuận Thái – Malaysia năm 1979 đến Thỏa thuận Việt Nam – Malaysia năm 1992. Đưa ra một số kết luận về vấn đề này

 • 2005


 • Nguyễn Hồng Thao (2005)

 • Chế độ pháp lý và sự cần thiết giải quyết vấn đề Vịnh Bắc Bộ -- Giải thích công ước Pháp-Thanh1887 -- Các yêu cầu Công ước 1982 -- Áp dụng Công ước 1982 trong đàm phán định Vịnh Bắc Bộ -- Áp dụng Công ước 1982 trong đàm phán nghề cá -- Kết luận

 • 2005


 • Lê Mai Anh (2005)

 • Sự hình thành và phát triển của Liên hợp quốc -- Cơ cấu tổ chức và thủ tục hoạt động của Hội đồng Bảo an - cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế của Liên hợp quốc -- Vai trò và đóng góp cho sự nghiệp gìn giữ hòa bình - an ninh quốc tế của Liên hợp quốc, mà trụ cột là hoạt động chức năng của Hội đồng Bảo an -- Những hạn chế...

 • 2001


 • Nguyễn Duy Chiến (2001)

 • Electronic Resources; Khái quát chung về tình hình biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nghiên cứu quá trình thương lượng đưa đến việc ký Hiệp ước Biên giới đất liền Việt Nam và Trung Quốc. Trình bày nội dung và ý nghĩa của Hiệp ước Biên giới trên đất liền Việt Nam và Trung Quốc

 • Tạp chí


 • Dương Tuyết Miên (2002)

 • Nêu lên một số hạn chế về mặt kỹ thuật lập pháp của các điều luật quy định về năm tội xâm phạm an ninh quốc gia: Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; tội xâm phạm an ninh lãnh thổ; tội bạo loạn; tội hoạt động phỉ; tội khủng bố. Qua đó mong muốn góp phần hoàn thiện các quy định về các tội xâm phạm an ninh quốc gia.

 • Tài liệu dịch


 • The National Assembly (2001-06-29)

 • This Law provides for fire prevention and fighting, the building of forces, equipment of means, and policies for fire prevention and fighting activities