Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu dịch


 • Nguyễn Bá Trọng (2016-4)

 • Tài liệu cung cấp thông tin và những phân tích liên quan xoay quanh sự kiện lần thứ 11 Trung Quốc tiến hành cái cách quân đội với trọng tâm cơ cấu quân đội và cơ chế chỉ huy các cấp. Cụ thể: (1) Nêu quá trình tiến hành cải cách quân đội Trung Quốc trong lịch sử; (2) Nguyên nhân của lần cái cách quân đội lần thứ 11; (3) Một số nội dung chủ yếu của hoạt động cải cách quân đội&#...

 • Tài liệu dịch


 • Nguyễn Bá Trọng (2016-4; 2016-1)

 • Tài liệu nêu và phân tích ý nghĩa của việc tiến hành cải cách, đồng thời chỉ ra 6 yếu tố trong công tác tổ chức lãnh đạo quá trình cải cách của quốc phòng Trung Quốc. Mục tiêu tổng thể, nhiệm vụ chủ yếu, tư tưởng chỉ đạo và những nguyên tắc cơ bản của tiến trình cải cách này.

 • Tài liệu dịch


 • Nguyễn Bá Trọng (2016-6)

 • Tài liệu với nội dung nêu và phân tích những nỗ lực thiết lập căn cứ quân sự tại nước ngoài của Trung Quốc hướng tới hoàn thiện chiến lược “Một vành đai - một con đường” và mục tiêu xử lý tốt 4 cặp quan hệ trong quá trình xây dựng, thiết lập căn cứ quân sự ở nước ngoài của nước này.

 • Tài liệu dịch


 • Nguyễn Bá Trọng (2016-4)

 • Tài liệu nêu khái quát tính chất, vị trí của lực lượng Lục quân Trung Quốc thông qua lời căn dặn, giao nhiệm vụ trực tiếp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ thành lập các cơ quan lãnh đạo mới của các quân chủng ngày 31/12/2015. Từ đó, phân tích nguyên nhân thành lập cơ chế lãnh đạo đối với Lục quân Trung Quốc.

 • Tài liệu dịch


 • Nguyễn Bá Trọng (2016-4)

 • Tài liệu nêu ra một số thách thức trong tiến trình hiện đại hóa trang bị vũ khí của quân đội Trung Quốc với những luận điểm chính như sau: (1) Chưa hình thành cơ chế tác chiến liên hợp nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; (2) Quy mô binh lực lớn nhưng hiệu quả tác chiến không cao; (3) Quá nhiều trang bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhất thể hóa tác chiến; (4) Thiếu kinh nghiệm tác&#...

 • Tài liệu dịch


 • Nguyễn Bá Trọng (2016-4)

 • Tài liệu phân tích khái niệm tổ chức, chức năng của chiến trường và quá trình phát triển các chiến khu của quân đội Trung Quốc. Từ đó, phân tích tính tất yếu và những căn cứ cơ bản để thành lập các chiến trường.