Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Văn bản pháp luật


 • - (-)

 • Một số văn bản pháp luật lĩnh vực Quốc phòng về các vấn đề như hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công tác y tế lao động ở các đơn vị lao động sản xuất trong quân đội,...

 • Sách


 • - (2003)

 • Cuốn sách bao gồm các văn bản pháp luật của Nhà nước ta về nghĩa vụ quân sự, về dân quân tự vệ và về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng.

 • Sách


 • - (2004)

 • Đảng và Nhà nước ta đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân, giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân; thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội; xây dựng công nghiệp quốc phòng, bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang, kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, bảo đảm đời&...

 • Văn bản pháp luật


 • - (1992-9-24)

 • Bộ luật này xác định các nguyên tắc và tổ chức quốc phòng của Liên bang Nga, các quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan điều hành và quyền lực Nhà nước; các cơ quan điều hành địa phương, các tổ hợp, các tổ chức, các quan chức và công dân trong lĩnh vực phòng thủ, cơ cấu và tổ chức của các lực lượng vũ trang, Liên bang Nha, trách nhiệm khi vi phạm pháp luật Nga về quốc phòng ...

 • Bài trích


 • Phùng Mạnh Cường (2015)

 • Dưới góc độ quốc phòng, phát triển và quản lý cảng biển là chiến lược trong xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc. Cảng biển là nơi lưu chuyển hàng hóa xuất - nhập khẩu, thông quan quốc tế, song cũng là nơi cập bến, di chuyển của tàu thuyền quân sự, tàu thuyền lưỡng dụng, căn cử hậu cần kỹ thuật sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc và sự toàn vẹn chủ quyền biển, đảo&#...

 • Tài liệu dịch


 • Claudie Gandubert (2003)

 • Báo cáo nghiên cứu đề cập đến vấn đề: Bảo vệ các khu vực và các hoạt động quốc phòng; Quản lý các hoạt động quốc phòng có thể gây ra những tác động tổn hại đối với môi trường