Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • -


 • Thư viện Quốc hội (2014)

 • Văn bản trình bày những điểm mới về Luật công an nhân dân (sửa đổi): Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân; hệ thống tổ chức của công an nhân dân, hạn tuổi phục vụ của sĩ quan công an nhân dân và một số chế độ chính sách đối

 • Tài liệu dịch


 • Thư viện Quốc hội (2016)

 • Chuyên đề cung cấp thông tin về vụ kiện tranh chấp trên Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc. Theo đó, ngày 12/7/2016, Tòa trọng tài thường trực đã ra phán quyết liên quan đến 15 đệ trình của Philippines, được chia thành 4 nhóm vấn đề cùng cơ chế giải quyết tranh chấp và hiệu lực thi hành phán quyết. Ngoài ra, tài liệu cũng trích dẫn ý kiến, bình luận của cơ quan ngoại giao một số ...

 • Báo cáo điều tra xã hội học


 • Thư viện Quốc hội (2014-10)

 • Thư viện Quốc hội đã tổ chức điều tra xã hội học về một số nội dung liên quan đến Dự án Luật Nghiã vụ quân sự (sửa đổi) nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho các Đại biểu Quốc hội trong quá trình nghiên cứu. Sau nhiều năm triển khai thực hiện, Luật Nghiã vụ quân sự là cơ sở pháp lý bảo đảm cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với Tổ quốc theo quy định của&...

 • Tài liệu tham khảo


 • - (2023)

 • Luật Hỗ trợ phát triển Công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc (Luật số 16929, ngày 4/2/2020; được sửa đổi theo Luật số 17163, ngày 30/3/2020) ban hành nhằm mục đích tạo cơ sở cho sự phát triển công nghiệp quốc phòng và tăng cường sự cạnh tranh của ngành công nghiệp quốc phòng với mục tiêu thiết lập khuôn khổ cho nền quốc phòng tự chủ và góp phần hơn nữa để phát triển kinh tế...

 • Tài liệu tham khảo


 • - (2023)

 • Luật bảo vệ công trình quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2021, bao gồm 8 chương và 72 Điều quy định một số nội dung về: (i) Những quy định chung; (ii) Phân định khu vực cấm của quân sự, khu vực quản lý của quân sự; (iii) Bảo vệ khu vực cấm của quân sự; (iv) Bảo vệ khu vực quản lý của quân sự; (v) Bảo vệ công trình quân ...