Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Phùng Văn Tài (2014)

  • Một trong những bất cập và hạn chế của Bộ luật hình sự hiện hành đó là thiếu quy định về khái niệm các tội xâm phạm an ninh quốc gia (ANQG). Điều này dẫn đến cách hiểu và vận dụng khác nhau trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nội dung bài viết phân tích và đánh giá một số quan điểm về khái niệm ANQG và khái niệm các tội xâm phạm ANQG. Từ đó tác giả đưa ra khái...

  • -


  • Nguyễn Hồng Thao (2014)

  • Việc CNOOC Trung Quốc hạ đặt giàn khoan di động Haiyang Shiyou - Hải dương Thạch du 981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam từ đầu tháng 5/2014 đã gây ra những quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế và ASEAN về hòa bình, an ninh, ổn định tại biển Đông. Bài viết thể hiện quan điểm góp phần làm rõ việc tại sao Việt Nam kiềm chế không sử dụng biện&...

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Viện chiến lược và khoa học công an, Bộ Công an (2016)

  • Tài liệu tham khảo được chia thành 2 nội dung chính gồm: (1) Hoạt động khủng bố và phòng ngừa, đấu tranh chống khủng bố tại Đông Nam Á, (2) Những vấn đề đặt ra đối với an ninh quốc gia Việt Nam. Trong đó tài liệu tập trung phân tích tác động nhiều mặt của các tổ chức khủng bố đến an ninh Việt Nam, từ đó đề xuất và triển khai các giải pháp phòng ngừa.