Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • Ph.W. Amram (1970-03-18)

 • Phiên họp thứ mười ba của Hội nghị Hague về Luật quốc tế tư nhân đã đưa ra văn bản cuối cùng của Công ước về việc lấy chứng cứ ở nước ngoài trong các vấn đề dân sự hoặc thương mại, được nêu trong Đạo luật cuối cùng của Phiên họp và được ký vào ngày 26 tháng 10 năm 1968 bởi tất cả các phái đoàn có mặt tại Phiên họp.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • - (1970-03-18)

 • Công ước Bằng chứng thiết lập các phương thức hợp tác để cung cấp bằng chứng ra nước ngoài trong các vấn đề dân sự hoặc thương mại. Công ước chỉ áp dụng giữa các quốc gia thành viên, quy định việc cung cấp bằng chứng: (i) bằng thư yêu cầu và (ii) của các đại lý ngoại giao hoặc lãnh sự và ủy viên. Công ước cung cấp các phương tiện hiệu quả để khắc phục sự khác biệt giữa luật dân&#x...

 • previous
 • 1
 • next