Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Văn bản pháp luật


  • - (1980-10-25)

  • Mặc dù bắt cóc trẻ em quốc tế không phải là một vấn đề mới, nhưng tỷ lệ bắt cóc như vậy tiếp tục gia tăng với sự dễ dàng của du lịch quốc tế, sự gia tăng các cuộc hôn nhân văn hóa và tỷ lệ ly hôn gia tăng. Bắt cóc trẻ em quốc tế có hậu quả nghiêm trọng đối với cả đứa trẻ và cha mẹ bị bỏ lại phía sau. Đứa trẻ bị loại bỏ, không chỉ do tiếp xúc với cha mẹ...

  • previous
  • 1
  • next