Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Đào Thị Hằng (1998)

 • Đào tạo thẩm phán và một số chức danh tư pháp khác ở Đức được tiến hành một cách có hệ thống, cơ bản và toàn diện. Việc đào tạo một số chức danh theo cùng một chương trình giống nhau tạo ra những thuận lợi đáng kể trong việc dễ dàng thống nhất quan điểm của những người tham gia tố tụng, góp phần giải quyết vụ án một cách nhanh chóng, đúng pháp luật.

 • 1993


 • Hoàng Thế Liên (1993)

 • Electronic Resources; Cơ sở khoa học của việc tổ chức tòa án kinh tế ở Việt Nam: Là một cơ quan tư pháp, tòa án kinh tế có chức năng xét xử các tranh chấp kinh tế. Vì tòa án kinh tế thuộc loại tòa án chuyên trách có thẩm quyền rộng , nên bên cạnh chức năng xét xử các tranh chấp kinh tế, tòa án kinh tế còn có chức năng thực hiện một số họat động mang tính hành chính tư pháp;&#...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Huyên (1999)

 • Phân tích, bình luận một vài căn cứ để quy định giới hạn của việc xét xử sơ thẩm vụ án hình sự: Căn cứ vào sự phân định chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát và toà án trong tố tụng hình sự; căn cứ vào nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; căn cứ nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của bị can bị cáo.

 • 1993


 • Đào Công Thiện (1993)

 • Trong tình hình hiện nay, sự đan chen về các mặt hoạt động của nhiều loại hình kinh tế, không thể tránh khỏi sự chồng chéo trên phương diện giải quyết vụ việc của các cơ quan chức năng. Do vậy việc ban hành các văn bản dưới luật, cần kịp thời để từng bước hạn chế tính xung đột giữa các ngành luật, mặt khác sẽ định vị được, thẩm quyền giải quyết và xử lý vụ việc của các cơ quan...

 • 1993


 • Bùi Xuân Đức (1993)

 • Trong họat động của các cơ quan hành chính Nhà nước nhất là các lĩnh vực có liên quan đến các mặt đời sống của công dân, có lúc, có nơi, bằng hành vi của mình , cơ quan hành chính Nhà nước đã thực hiện không đúng pháp luật, dẫn đến tranh chấp giữa một bên là cơ quan hành chính Nhà nước và một bên là người công dân -- Vấn đề tổ chức tư pháp hành chính ở nước ta: Giao cho&...