Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bản thông tin


 • Đinh Thị Mai Phương (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số ý kiến về Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự, bao gồm: (1) Về phạm vi điều chỉnh. (2) Về cách sử dụng thuật ngữ trong Dự thảo. (3) Về thẩm quyền xét xử của tòa án.

 • Tạp chí


 • Trần Văn Trung (2004)

 • Bài viết đề cập đến thẩm quyền khởi tố các vụ án dân sự của viện kiểm sát nhân dân trong Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự, tập trung vào hai vấn đề chính là có nên quy định thẩm quyền khởi tố vụ án dân sự cho viện kiểm sát không và nếu có thì nên quy định viện kiểm sát có thể khởi tố vụ án dân sự trong trường hợp nào?

 • Tạp chí


 • Trần Phương Thảo (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số ý kiến liên quan đến vấn đề kháng cáo, kháng nghị đối với bản án, quyết định sơ thẩm dân sự, bao gồm: (1) Đối tượng của kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. (2) Về thời hạn kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm. (3) Về thời hạn kháng nghị bản án, quyết định sơ thẩm dân sự của viện kiểm sát. (4) Về thời hạn kháng cáo, kháng nghị quá hạn. (5) Hậu&...

 • Tạp chí


 • Trần Phương Thảo (2007)

 • Đề cập một số vấn đề cơ bản của chế định cưỡng chế thi hành án dân sự, đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa chế định quan trọng này.

 • Tạp chí


 • Bùi Thị Huyền (2007)

 • Hoãn và trạm ngừng phiên tòa là hai khả năng khác nhau có thể xảy ra tại phiên tòa. Bài viết sẽ phân biệt hai trường hợp này một cách cụ thể và rõ ràng.

 • Tạp chí


 • Bùi Kiên Điện (2007)

 • Phân tích các điều kiện đảm bảo hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự. Để những điều kiện đó phát huy một cách hiệu quả, đòi hỏi sự quan tâm và quyết tâm cao của Đảng, nhà nước, các chủ thể có liên quan và toàn xã hội.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Công Bình (2008)

 • Nghiên cứu các quy định của pháp luật thi hành án dân sự hiện hành về thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự.

 • Tạp chí


 • Trần Anh Tuấn (2007)

 • Tìm hiểu về xã hội hóa thi hành án dân sự thông qua phân tích khái niệm và ý nghĩa của xã hội hóa thi hành án dân sự; nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xã hội hóa công tác thi hành án dân sự; từ đó đưa ra một số kiến nghị về xã hội hóa trong công tác thi hành án dân sự.

 • Tạp chí


 • Hoàng Thị Minh Sơn (2007)

 • Bài viết nêu những bất cập về thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự. Tuy thủ tục rút gọn có nhiều ưu việt, khắc phụ được tồn đọng án kéo dài, nhưng để tăng hiệu quả thì cần tiếp tục nghiên cứu khắc phục hạn chế và sửa đổi bổ sung để đáp ứng yêu cầu của việc giải quyết vụ án theo thủ tục này được nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng người đúng tội, đúng pháp luật.