Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Trần Thị Thu Hiền;  Advisor:Nguyễn Ngọc Chí, Nguyễn Tất Viễn (2020)

 • Luận án xác định các yếu tố ảnh hưởng đến bảo đảm quyền con người của bị can trong giai đoạn điều tra từ đó có định hướng xây dựng các giải pháp tăng cường bảo đảm quyền con người của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự. Những đánh giá của luận án về mức độ bảo đảm quyền con người của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự trong các quy định của pháp luậ...

 • Văn bản pháp luật


 • USAID, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (2020-02-28)

 • Chương này thiết lập chính sách và thủ tục cho các yêu cầu bồi thường đối với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ dựa trên các hành vi hoặc thiếu sót của nhân viên Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ trong phạm vi việc làm của họ, chẳng hạn như các khiếu nại liên quan đến sơ suất gây thương tích cho người hoặc tài sản.

 • Báo cáo


 • USAID, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (2020-03-16)

 • Chương này thiết lập các chính sách và các thủ tục cần thiết để báo cáo và quản lý các vụ kiện tụng được đệ trình chống lại Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ và chống lại những người khác cả ở tòa án nước ngoài và tại Hoa Kỳ.

 • Luận án


 • Đào Thị Thu An;  Advisor:Trần Thị Hiền, Nguyễn Thị Kim Thoa (2020)

 • Luận án làm sâu sắc hơn một số vấn đề lý luận về xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật, đề xuất các nguyên tắc điều chỉnh, yêu cầu cơ bản, nội dung điều chỉnh của pháp luật về xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật; Biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng cần được coi là biện pháp tư pháp. Pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính đối với người&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Phương Anh (2020-01)

 • Đảm bảo thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho những người tham gia tố tụng và các chủ thể khác có liên quan, pháp luật tố tụng hình sự hiện hành đã có nhiều quy định về việc xử lý vật chứng trong vụ án hình sự nói chung. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định cụ thể về vấn đề xử lý vật&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hoàng Yến (2020-01)

 • Rút yêu cầu khởi kiện là một trong những nội dung thuộc quyền quyết định và tự định đoạt của người khởi kiện, được ghi nhận tại Điều 8 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 kiện là cơ hội để vụ án hành chính được chấm dứt một cách nhanh chóng, triệt để theo nguyện vọng của chủ thể đã làm phát sinh quá trình tố tụng, từ đó giúp tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí tố tụng. Bài ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Dung (2020-05)

 • Các biện pháp bảo đảm thi hành án giữ vai trò hỗ trợ cho việc thi hành các bản án, quyết định, góp phần bảo đảm hiệu lực thi hành bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bảo vệ quyền và nghĩa vụ dân sự được ghi nhận trong bản án, quyết định cũng như quyền, lợi ích họp pháp của nhà nước, tập thể, cá nhân. Bài viết tác giả trao đổi về một số nội dung Kiểm sá...