Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Bùi Thị Huyền (2007)

 • Hoãn và trạm ngừng phiên tòa là hai khả năng khác nhau có thể xảy ra tại phiên tòa. Bài viết sẽ phân biệt hai trường hợp này một cách cụ thể và rõ ràng.

 • Tạp chí


 • Bùi Thị Huyền (2004)

 • Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng là những chủ thể chủ yếu của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự. Bài viết đề cập đến một số ý kiến trao đổi về cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng.

 • Tạp chí


 • Bùi Thị Huyền (2007)

 • Trình bày những nghiên cứu pháp luật và thủ tục thi hành án dân sự, từ đó đóng góp ý kiến vào việc xây dựng pháp luật về trình tự, thủ tục thi hành án một cách khoa học, hợp lý, có tính tới đặc thù của từng loại hình thi hành án, khắc phục được hạn chế của pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án.

 • Tạp chí


 • Bùi Thị Huyền (2005)

 • Trình bày những điểm mới của Bộ luật tố tụng dân sự về phiên toà sơ thẩm dân sự. Đưa ra một số ý kiến về các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về phiên toà sơ thẩm dân sự

 • Tạp chí


 • Bùi Thị Huyền (2011)

 • Theo kế hoạch của Chính phủ, đến cuối năm 2012, sẽ tổng kết việc thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại ở thành phố Hồ Chí Minh để làm cơ sở triển khai sâu rộng tại các địa phương khác. Các kết quả thu được sẽ được sửa đổi, bổ sung pháp luật thi hành án dân sự. Song, nếu lựa chọn mô hình thừa phát lại triển khai áp dụng trên diện rộng thì trước hết cần sửa đổi một số ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bùi Thị Huyền (-)

 • Thẩm quyền giải quyết các vụ việc của Tòa án là quyền xem xét, giải quyết các vụ việc và quyền hạn ra các quyết định khi xem xét giải quyết các vụ việc đó theo thủ tục tố tụng dân sự của Tòa án. Việc xác định một cách khoa học và hợp lý thẩm quyền dân sự của Tòa án tránh được sự chồng chéo trong việc thực hiện nhiệm vụ giữa Tòa án với các cơ quan nhà nước, giữa các Tòa&#...