Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Dương Tuyết Miên (2000)

 • Khi xây dựng các cấu thành tội phạm cụ thể tại phần các tội phạm của Bộ luật hình sự, nhà làm luật đã dự liệu và quy định loại và mức hình phạt áp dụng cho các tội phạm đó. Tuy nhiên trong thực tế có nhiều tình tiết giảm nhẹ so với tội, luật cho phép toà án quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt hoặc chuyển sang loại hình phạt khác nhẹ hơn.

 • Tạp chí


 • Dương Tuyết Miên (2002)

 • Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội là trường hợp đặc biệt, ở chỗ hình phạt được quyết định nhẹ hơn so với người đã thành niên phạm tội. Do vậy khi quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, toà án cần tuân thủ các nguyên tắc trong việc xử lý hành vi phạm tội hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự...

 • Tạp chí


 • Dương Tuyết Miên (2010)

 • Tội phạm rõ và tội phạm ẩn là những thuật ngữ thuộc chuyên ngành tội phạm học. Trong lý luận cũng như thực tiễn phòng ngừa tội phạm, việc xác định tội phạm rõ, tội phạm ẩn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bài viết bàn về tội phạm rõ và tội phạm ẩn trong tội phạm học.

 • Tạp chí


 • Dương Tuyết Miên (2011)

 • Vấn đề trợ giúp nạn nhân của tội phạm ở Hoa Kì bắt đầu nổi lên từ cuối những năm 50 của thế kỉ XX, sau đó nó dần dần phát triển và thu hút sự tham gia từ phía Chính phủ, các tổ chức xã hội và cá nhân. Vấn đề trợ giúp nạn nhân của tội phạm ở Hoa Kì nhìn chung có thể chia làm hai loại:Trợ giúp từ những người làm ở cơ quan công tố và cơ quan có thẩm quyền khác;&#x...