Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1996


 • Nguyễn Đức Mai (1996)

 • Ở các nước hệ thống luật án lệ, ba chức năng cơ bản trong tố tụng hình sự: buộc tội, bào chữa và xét xử được phân định rõ ràng giữa bên buộc tội, bên bào chữa của tòa án. Vài trò của tòa án của các nước này được xác định là người trọng tài đứng giữa hai bên làm nhiệm vụ phân xử, ra quyết định cuối cùng về vụ án để kết thúc quá trình tranh tụng. Trách nhiệm chứng minh về&...

 • 1998


 • Nguyễn Đức Mai (1998)

 • Án lệ xuất hiện từ thời La Mã cổ đại (vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên) do đòi hỏi cần có sự điều chỉnh pháp luật cho phù hợp với những biến đổi ngày càng đa dạng, phong phú của các quan hệ kinh tế xã hội thời bấy giờ. Đó là các sắc dụ, các phán quyết của các quan, đặc biệt là các quan tòa. Sau này án lệ được nhiều nước thừa nhận, đặc biệt ở Anh và các nước...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Đức Mai (1995)

 • Bài viết trao đổi một số ý kiến về chức năng của Viện kiểm sát trong tố tụng hình sự. Làm rõ vấn đề này không chỉ có ý nghĩa quan trọng về mặt lý luận mà cả về mặt thực tiễn trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như cải cách hệ thống cơ quan bảo vệ pháp luật ở nước ta.

 • 1999


 • Nguyễn Đức Mai (1999)

 • Electronic Resources; Nêu lên hiện tượng các chủ thể có quyền kháng cáo hoặc kháng nghị có thể bổ sung, thay đối các nội dung kháng cáo, kháng nghị cả về tội danh, điều luật và hình phạt mà cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo cũng như các quyết định khác của bản án sơ thẩm. Trình bày các quan điểm khác nhau việc những người kháng cáo hoặc viện kiểm sát rút toàn bộ kháng cáo, kháng ng...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Đức Mai (1995)

 • Trong tố tụng hình sự, tranh tụng thực chất là một quá trình xác nhận sự thật khách quan về vụ án, đồng thời cũng chính là phương tiện để đạt được mục đích, các nhiệm vụ đặt ra của luật tố tụng hình sự và bảo đảm cho các chủ thể tham gia vào quá trình tố tụng hình sự có thể thực hiện một cách có hiệu quả nhất chức năng của mình ở tất cả các giai đoạn của quá trình tố...

 • 1997


 • Nguyễn Đức Mai (1997)

 • Giám đốc thẩm trong tố tụng hình sự - gọi tắt là giám đốc thẩm hình sự là một trong những vấn đề có nội dung rộng và phức tạp của khoa học luật tố tụng hình sự nhưng chưa được quan tâm nghiên cứu và xem xét một cách toàn diện, hệ thống. Trong sách bảo pháp lý mới chỉ có một số bài viết đề cập đến một số khía cạnh riêng biệt của vấn đề. Trong Bộ Luật tố tụng hình sự ...