Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Trần Phương Thảo (2007)

 • Đề cập một số vấn đề cơ bản của chế định cưỡng chế thi hành án dân sự, đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa chế định quan trọng này.

 • Tạp chí


 • Bùi Kiên Điện (2007)

 • Phân tích các điều kiện đảm bảo hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự. Để những điều kiện đó phát huy một cách hiệu quả, đòi hỏi sự quan tâm và quyết tâm cao của Đảng, nhà nước, các chủ thể có liên quan và toàn xã hội.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Công Bình (2008)

 • Nghiên cứu các quy định của pháp luật thi hành án dân sự hiện hành về thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự.

 • Tạp chí


 • Trần Anh Tuấn (2007)

 • Tìm hiểu về xã hội hóa thi hành án dân sự thông qua phân tích khái niệm và ý nghĩa của xã hội hóa thi hành án dân sự; nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xã hội hóa công tác thi hành án dân sự; từ đó đưa ra một số kiến nghị về xã hội hóa trong công tác thi hành án dân sự.

 • 1998


 • Trần Xuân Thư (1998)

 • Tìm hiểu và nghiên cứu hệ thống Tòa án tại nước Cộng hòa Singapore từ Tòa án Tối cao (bao gồm Tòa phúc thẩm và Tòa cấp cao xét xử các vụ án hình sự và dân sự) đến Hệ thống Tòa án cấp dưới (gồm các Tòa án quận và các Tòa sơ thẩm cũng xét xử các vụ án hình sự và dân sự)