Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 1993


  • Hoàng Thế Liên (1993)

  • Electronic Resources; Cơ sở khoa học của việc tổ chức tòa án kinh tế ở Việt Nam: Là một cơ quan tư pháp, tòa án kinh tế có chức năng xét xử các tranh chấp kinh tế. Vì tòa án kinh tế thuộc loại tòa án chuyên trách có thẩm quyền rộng , nên bên cạnh chức năng xét xử các tranh chấp kinh tế, tòa án kinh tế còn có chức năng thực hiện một số họat động mang tính hành chính tư pháp;&#...

  • 1993


  • Đào Công Thiện (1993)

  • Trong tình hình hiện nay, sự đan chen về các mặt hoạt động của nhiều loại hình kinh tế, không thể tránh khỏi sự chồng chéo trên phương diện giải quyết vụ việc của các cơ quan chức năng. Do vậy việc ban hành các văn bản dưới luật, cần kịp thời để từng bước hạn chế tính xung đột giữa các ngành luật, mặt khác sẽ định vị được, thẩm quyền giải quyết và xử lý vụ việc của các cơ quan...

  • 2014


  • Phạm Xuân Khoa (2014)

  • Qua nghiên cứu và hoạt động thực tiễn chúng tôi thấy rằng, tính độc lập của Kiểm sát viên trong hoạt động tố tụng hình sự còn nhiều bất cập. Vì vậy, trong phạm vi bài viết này, tác giả bàn về các nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn; những bất cập của Bộ luật tố tụng hình sự về vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên và đề xuất hướng sửa đổi cho phù hợp