Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2006


 • Phạm Văn Tỉnh (2006)

 • Bài viết này đề cập đến tình hình tái phạm, tái phạm nguy hiểm trong thực tế ở nước ta theo các khía cạnh sau: Về mặt thời gian, việc nghiên cứu được tiến hành thwo hai thời kỳ, thời kỳ BLHS 1985, kéo dài từ năm 1986-1999 và thời kỳ BLHS 1999 được bắt đầu từ năm 2000; Về mặt cơ cấu, việc nghiên cứu được thục hiện ở ba mức độ: tổng quan; nhóm và mức độ hành vi phạm tội; Về...

 • 2000


 • Phạm Văn Tỉnh (2000)

 • Electronic Resources; Trình bày ý nghĩa và giá trị của vấn đề nhân đạo trong Bộ Luật Hình sự năm 1999. Nghiên cứu và phân tích một số nội dung cơ bản của tính nhân đạo và sự thể hiện của nó trong Bộ Luật Hình sự năm 1999

 • 2000


 • Phạm Văn Tỉnh (2000)

 • Electronic Resources; Trình bày về vấn đề tội phạm ẩn “tự nhiên” có lý do ẩn từ phía người bị hại. Tiến hành nghiên cứu về tội phạm ẩn “tự nhiên” có lý do ẩn từ phía cơ quan bị hại

 • 2009


 • Phạm Văn Tỉnh (2009)

 • Gốc tích của những từ đồng nghĩa khác âm hay tình trạng bất nhất trong việc dùng từ tiếng Việt đã diễn ra như thế nào -- Tiệm tiến được khái niệm tình hình tội phạm là một giải pháp cho sự bất nhất của các thuật ngữ xoay quanh nó: Bản chất của tình hình tội phạm; Mặt bộc lộ ra bên ngoài của tình hình tội phạm-mặt nhận thức của tình hình tội phạm.

 • 2010


 • Phạm Văn Tỉnh (2010)

 • Bài viết này đề cập đến một số khái niệm và phương pháp mới, những cái tạo thêm cơ sở để nhìn nhận, đánh giá và hoàn thiện Bộ Luật hình sự, đặc biệt là phần các tội phạm. Vì là khái niệm mới nên cái vỏ của nó, tức là tên gọi hay thuật ngữ để chỉ khái niệm đó có thể còn chưa chuẩn, còn có thể phải thay đổi cho phù hợp hơn. Nhưng về nội dung của nó thì bao gồm hai...