Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bản thông tin


 • Đinh Thị Mai Phương (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số ý kiến về Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự, bao gồm: (1) Về phạm vi điều chỉnh. (2) Về cách sử dụng thuật ngữ trong Dự thảo. (3) Về thẩm quyền xét xử của tòa án.

 • 1993


 • Hoàng Thế Liên (1993)

 • Electronic Resources; Cơ sở khoa học của việc tổ chức tòa án kinh tế ở Việt Nam: Là một cơ quan tư pháp, tòa án kinh tế có chức năng xét xử các tranh chấp kinh tế. Vì tòa án kinh tế thuộc loại tòa án chuyên trách có thẩm quyền rộng , nên bên cạnh chức năng xét xử các tranh chấp kinh tế, tòa án kinh tế còn có chức năng thực hiện một số họat động mang tính hành chính tư pháp;&#...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

 • Chuyên đề tập trung vào thẩm quyền của Tòa án nhân dân các cấp trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạngquy định về thẩm quyền chung của Tòa án nhân dân trong Luật tố tụng hành chính hiện hành và thực tiễn phân định thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện với thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Từ đó, trên cơ sở các quan điểm định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật, đưa ra&...

 • Tạp chí


 • Bùi Thị Huyền (2007)

 • Hoãn và trạm ngừng phiên tòa là hai khả năng khác nhau có thể xảy ra tại phiên tòa. Bài viết sẽ phân biệt hai trường hợp này một cách cụ thể và rõ ràng.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Thu Hà (2004)

 • Bài viết đê cập đến một số vấn đề về phiên tòa sơ thẩm: (1) Sự tham gia tố tụng tại phiên tòa của Viện kiểm sát nhân dân.(2) Về thủ tục xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa. (3) Về phát biểu của kiểm sát viên. (4) Thời gian nghị án.

 • 1996


 • Nguyễn Đức Mai (1996)

 • Ở các nước hệ thống luật án lệ, ba chức năng cơ bản trong tố tụng hình sự: buộc tội, bào chữa và xét xử được phân định rõ ràng giữa bên buộc tội, bên bào chữa của tòa án. Vài trò của tòa án của các nước này được xác định là người trọng tài đứng giữa hai bên làm nhiệm vụ phân xử, ra quyết định cuối cùng về vụ án để kết thúc quá trình tranh tụng. Trách nhiệm chứng minh về&...

 • -


 • Nguyễn Thị Thu Hà (2014)

 • Trình bày nội dung khi Tòa án mở phiên họp giải quyết việc dân sự, các trường hợp hoãn phiên họp việc dân sự : vắng mặt Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp; người có đơn yêu cầu vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng; vắng mặt người làm chứng, người giám định, người phiên dịch. Đề cập ý kiến bổ sung, sửa đổi các quy định về việc hoãn phiên họp giải quyết việc dân sự liên ...