Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Lê Thị Sơn (1995)

  • Việc quy định người thực hiện tội phạm cũng như các dạng người thực hiện tội phạm trong Bộ luật hình sự là hết sức cần thiết. Những quy định này là cơ sở pháp lý để xác định một người có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không? chịu trách nhiệm với tư cách là người thưc hiện tội phạm hay đồng phạm?