Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Nguyễn Thị Ánh Vân (2007)

  • Bàn về một số khía cạnh nổi cộm trong cải cách tư pháp ở Anh trong vài thập kỷ qua và rút ra bài học kinh nghiệm cho công cuộc cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay. Những bài học này có liên quan đến việc thành lập cơ quan công tố độc lập, tới sự độc lập của toà án, cuối cùng là thống nhất quản lý công tác thoi hành án ở Việt Nam.