Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2007


  • Bùi Thị Huyền (2007)

  • Việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự tại phiên tòa sơ thẩm dân sự: Về ""Yêu cầu ban đầu". Về "Không vượt quá" yêu cầu ban đầu. Việc rút yêu cầu của đương sự tại phiên tòa sơ thẩm dân sự: đối với trường hợp, vụ án chỉ có yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; Đối với trường hợp, vụ án có yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, yêu cầu phản tố của bị đơn, yêu cầu...

  • Tạp chí


  • Bùi Thị Huyền (2002)

  • Pháp luật tố tụng dân sự đã có quy định về nghĩa vụ cung cấp chứng cứ thuộc về các đương sự vì họ là chủ thể của quan hệ pháp luật tranh chấp hoặc là người đưa ra yêu cầu, khiếu nại, họ là người biết rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tranh chấp...Việc này còn nhằm mục đích để các đương sự cân nhắc, tính toán kỹ khi đưa ra yêu cầu ràng buộc.