Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Dương Tuyết Miên (2009)

  • Trình bày các so sánh chế định hình phạt một số nước ASEAN như Lào, Philippines, Malaysia và Việt Nam. Từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chế định này trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành.

  • Tạp chí


  • Dương Tuyết Miên (2005)

  • Tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của toà hình sự quốc tế theo quy chế Rome. Toà hình sự quốc tế là cơ quan thường trực, độc lập trong hệ thống với Liên hợp quốc, có thẩm quyền xét xử các tội nghiêm trọng nhất như tội diệt chủng, tội chống nhân loại, tội ác chiến tranh, tội xâm lược