Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • UNDP (-)

 • Nghiên cứu tìm hiểu việc thực hiện Công ước về Quyền Dân sự và Chính trị về người bào chữa chỉ định tại Việt Nam trong các vụ án mà pháp luật đòi hỏi phải có người bào chữa. Những vấn đề rút ra từ nghiên cứu này sẽ là cơ sở cho Hội Luật Gia Việt Nam có ý kiến đóng góp cho dự thảo BLTTHS sửa đổi.

 • Tạp chí


 • Phan Thanh Mai (2000)

 • Phúc thẩm là giai đoạn quan trọng trong tố tụng hình sự. Một trong những vấn đề cần được quan tâm khi nghiên cứu thủ tục phúc thẩm là tính chất của phúc thẩm. Tính chất của phúc thẩm quyết định những vấn đề khác như phạm vi xét xử phúc thẩm, trình tự phiên toà phúc thẩm...Đồng thời nó cũng là một trong những điểm khác biệt để phân biệt thủ tục phúc thẩm và giám đốc thẩm.

 • Tạp chí


 • Hoàng Thị Sơn (2004)

 • Bài viến đề cập đến vấn đề hực hiện quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự của viện kiểm sát, bao gồm: (1) Khái niệm quyền công tố và thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự. (2) Nhiệm vụ, quyền hạn của viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự. (3) Mối quan hệ giữa thực hành qu...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

 • Việc hoàn thiện Bộ luật tố tụng hình sự trong tình hình hiện nay không chỉ nhằm từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm mà còn nhằm thực hiện yêu cầu cải cách Tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 06 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lực cải cách tư pháp đến năm 2020. Tinh thần&...

 • Tạp chí


 • Mai Bộ (2008)

 • Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 thì tạm giam được áp dụng trong các giai đoạn: điều tra; truy tố; xét xử. Thời hạn tạm giam bị can, bị cáo được quy định theo những căn cứ khác nhau phụ thuộc vào từng giai đoạn tố tụng để bảo đảm cho cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.