Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Bùi Kiên Điện (2009)

 • Phân tích làm rõ những yêu cầu cơ bản mà hệ thống pháp luật tố tụng, nhất là BLTTHS, cần đảm bảo cũng như một số kiến nghị nhằm giúp văn bản tố tụng đáp ứng những yêu cầu tối thiểu cần thiết để có thể ngăn ngừa ở mức tối đa tình trạng vi phạm pháp luật của chủ thể tiến hành tố tụng trong thực tiễn tố tụng ở Việt Nam.

 • Tạp chí


 • Mai Thanh Hiếu (2004)

 • Bài viết đề cập đến nguyên tắc suy đoán vô tội, bao gồm một số vấn đề sau: (1) Phạm vi chủ thể có quyền được suy đoán vô tội bị giới hạn bởi thời điểm có hiệu lực pháp luật của bản án kết tội của tòa án. (2) Phạm vi chủ thể có quyền được suy đoán vô tội không bị giới hạn bởi sự buộc tội.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

 • Tìm hiều về nhân chứng và vai trò của nhân chứng trong tố tụng hình sự; Những tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật về bảo vệ người làm chứng ở Việt Nam hiện nay. Những tồn tại, hạn chế trong việc áp dụng các biện pháp bảo vệ người làm chứng; Giải pháp xây dựng, ban hành đạo luật riêng về bảo vệ nhân chứng.

 • -


 • Quản Thị Ngọc Thảo (2014)

 • Tính độc lập của Toàn án là một nội dung quan trọng của nguyên tắc độc lập xét xử. Ở Việt Nam, tính độc lập của Tòa án cũng như vai trò, mối quan hệ của Tòa án với các cơ quan tố tụng khác phụ thuộc nhiều vào các đặc điểm mô hình, hình thức tố tụng. Bài viết phân tích mối quan hệ và ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp của các yếu tố trên tới tính độc lập của Tòa án và nh...

 • Tạp chí


 • Trần Đại Thắng (2004)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề tăng thẩm quyền xét xử hình sự cho tòa án cấp huyện nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong giai đoạn mới, đảm bảo quyền dân chủ của công dân trong tố tụng hình sự, tạo điều kiện cho các tòa án và các cơ quan tiến hành tố tụng khác có khả năng nâng cao hiệu quả hoạt động.