Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Đinh Văn Quế (1995)

 • Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có dấu hiệu pháp lý: kẻ chiếm đoạt nhận tài sản của người khác một cách ngay thẳng thông qua hợp đồng kinh tế hoặc hợp đồng dân sự nhưng sau khi có tài sản rồi mới nảy sinh ý định và chiếm đoạt một phần hay toàn bộ số tài sản đó. Các yếu tố khác như chủ thể, khách thể và mặt chủ quan đều tương tự như các tội thuộc nhóm có tính chất chiếm đoạt quy định tại chương IV và VI Bộ luật hình sự.

 • 1999


 • Authors: Đinh Văn Quế (1999)

 • Tìm hiểu về phiên tòa hình sự và việc tổ chức phiên tòa. Đi sâu nghiên cứu về những thủ tục xét xửtại phiên tòa. Trình bày một số phương hướng sửa đổi, bổ sung về hình thức tổ chức và thủ tục tục xét xửtại phiên tòahình sự

 • Tạp chí


 • Authors: Đinh Văn Quế (1996)

 • Đây là hình phạt cấm làm một việc mà việc này nếu để người kết án làm thì có thể gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Hình phạt này có ba nội dung và mỗi nội dung có thể nói là một hình phạt nhưng vì chúng cùng tính chất là cấm làm một việc nên Bộ luật hình sự quy định chung trong cùng một điều luật và coi đó là một hình phạt.

 • 1995


 • Authors: Đinh Văn Quế (1995)

 • Phiên tòa giám đốc thẩm hình sự là phiên tòa do Ủy ban thẩm phán tòa an các cấp, Tòa hình sự, Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án quân sự trung ương và Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao tiến hành để xét xử vụ án hình sự do có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

 • 1996


 • Authors: Đinh Văn Quế (1996)

 • Bộ Luật dân sự ở nước ta có hiệu lực từ ngày 1/7/1996. Vậy các quan hệ dân sự xảy ra trước ngày đó được giải quyết như thế nào? Các văn bản pháp luật dân sự được ban hành trước ngày Bộ luật dân sự có hiệu lực có được áp dụng sau ngày 1/7/1996 không? Cách tính thời hiệu khởi kiện đối với các giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật dân sự có hiệu lực như thế nào?

 • 2001


 • Authors: Đinh Văn Quế (2001)

 • Electronic Resources; Khái quát chung về hình phạt trong Bộ luật Hình sự năm 1999 gồm: hình phạt chính, hình phạt bổ sung. Nghiên cứu về quyết định hình phạt: về căn cứ quyết định hình phạt (Điều 45); về tình tiết giảm nhẹ (Điều 46); về tình tiết tăn nặng (Điều 48); về tái phạm, tái phạm nguy hiểm (Điều 49); về việc quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật Hình sự (Điều 47)

 • 1998


 • Authors: Đinh Văn Quế (1998)

 • Thực trạng công tác giám đốc thẩm trong những năm vừa qua -- Các chủ trương và biện pháp cụ thể nhằm đổi mới công tác giám đốc thẩm các vụ án hình sự trong giai đoạn hiện nay: Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ làm công tác giám đốc thẩm; Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động xét xử của tòa án các cấp; Đổi mới công tác trả lời và giải quyết khiếu nại; Hoàn thiện các quy định của pháp luật về giám đốc thẩm hình sự