Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

 • Với thực trạng đáng lo ngại của tội phạm hối lộ cũng như những hậu quả nghiêm trọng của loại tội phạm này đối với đời sống kinh tế-xã hội của hầu hết quốc gia trên thế giới, cộng đồng quốc tế đã quan tâm sâu sắc đến vấn đề xây dựng pháp luật để chống hối lộ. Sự quan tâm đó thể hiện bằng sự ra đời của hàng loạt văn bản pháp lý quốc tế và khu vực liên quan đến vấn đề hối lộ. Những văn bản pháp lý đó đề cập nhiều khía cạnh khác nhau của hiện tượng hối lộ.

 • 2014


 • Authors: Lương Hải Yến (2014)

 • Trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, hoạt động xét hỏi công khai tại phiên tòa có ý nghĩa rất lớn nhằm xác định sự thật khách quan của vụ án. Cùng với các chứng cứ thu thập được trong giai đoạn điều tra vụ án thì kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa sẽ là một trong những nguồn chứng cứ quan trọng trong xem xét, đánh giá một cách khách quan, toàn diện vụ án, là căn cứ xác định bị cáo có phạm tội hay không phạm tội, có tội thì tính chất, mức độ ra sao. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động thực hành quyền công tố nhà nước trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, Kiểm sát viên (KSV) cần thực hiện tốt kỹ năng thu thập, sử dụng và đánh giá chứng cứ trong quá trình thực hà...

 • 2014


 • Authors: Trần Viết Kiên (2014)

 • Tại Điều 24 Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành quy đinh. Nguyên tắc tiếng nói và chữ viết trong tố tụng hình sự là tiếng Việt. Người tham gia tố tụng có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình, trong trường hợp cần có phiên dịch. Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam trên cơ sở cụ thể hóa quy định của Điều 133 Hiến pháp năm 1992: Tòa án nhân dân đảm bảo cho công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩ Việt Nam thuộc các dân tộc quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình trước tòa án. Nguyên tắc này có tính xuyên suốt trong xây dựng và áp dụng pháp luật tố tụng hình sự ở các giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự. Tuy vậy...

 • 2005


 • Authors: Lê Cảm (2005)

 • Ba thời kỳ phát triển của Luật Hình sự nước ta: Việc xây dựng những cơ sở đầu tiên của hệ thống PLHS thực định chưa pháp điển hóa ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (DCCH) trong thời kỳ thứ nhất - 10 năm từ sau Cách mạng tháng Tám đến khi cấm hoàn toàn việc áp dụng các đạo luật hình sự cũ (1945 - 1955)... -- Sự phát triển của hệ thống PLHS thực định chưa pháp điển hóa trong thời kỳ thứ hai - 30 năm tiếp theo từ sau khi cấm hoàn toàn việc áp dụng các đạo luật hình sự cũ đến trước khi thông qua BLHS đầu tiền của nước Việt Nam thống nhất (1955 - 1985) -- Sự phát triển tiếp tục của hệ thống PLHS thực định đã được pháp điển hóa trong thời kỳ thứ ba - 20 năm từ sau khi thông qua BLHS đầu tiên...

 • 2005


 • Authors: Phạm Văn Tỉnh (2005)

 • Sự chuyển dịch cơ cấu dự liệu cơ bản của tình hình tội phạm thông qua các lần bổ sung, sửa đổi BLHS: Qúa trình biến đổi cơ cấu dự liệu của tình hình tội phạm trong giai đoạn 1985 - 1997 (Các tội phạm về ma túy, nhóm tội phạm về chức vụ với trọng tâm là các tội tham nhũng, nhóm tội xâm phạm nhân phẩm; cơ cấu dự liệu của tình hình tội phạm ở nước ta hiện nay - thời kỳ đổi mới -- Cơ cấu của tình hình tội phạm xét theo hình phạt: Cơ cấu của tình hình tội phạm xét theo hình phạt ở thời kỳ kinh tế bao cấp; cơ cấu của tình hình tội phạm xét theo hình phạt ở thời kinh tế thị trường; so sánh tổng hợp cơ cấu dữ liệu và cơ cấu thực tế của tình hình tội phạm trên cơ sở của hình phạt trong các thờ...

 • 2005


 • Authors: Chu Thị Trang Vân (2005)

 • Những thay đổi cấu trúc về quyền và nghĩa vụ: Người bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn; bị can, bị cáo; người bị kết án -- Mô hình lý luận về không xử lý hình sự (KXLHS) -- Cơ sở không xử lý hình sự -- Kết luận: Việc xác định mô hình lý luận về KXLHS có ý nghĩa rất quan rọng. Nó là cơ sở để xem xét, đánh giá các chế định pháp luật hiện hành, xác định các nội dung còn chưa phù hợp cũng như định hướng cho việc hoàn thiện. Những nghiên cứu nói trên, thiết nghĩ sẽ góp phần cho việc nhìn nhận quá rình giải quyết vụ án hình sự một cách thực tế hơn, định hướng cho việc tiếp tục nghiên cứu sâu về quá rình áp dụng pháp luật trong vụ án hình sự.

 • 2006


 • Authors: Cao Thị Oanh (2006)

 • Phân hóa trách nhiệm hình sự giữ các tội danh: Phân hóa trách nhiệm hình sự thông qua việc quy định độc lập cấu thành tội phạm của từng tội danh; phân hóa trách nhiệm hình sự thông qua việc quy định loại cấu thành tội phạm phù hợp với đặc điểm của hành vi tội phạm -- Phân hóa trách nhiệm hình sự giữa các trường hợp phạm tội trong cùng một tội danh: Phân hóa trách nhiệm hình sự thông qua việc xây dựng cấu thành tội phạm tăng nặng, cấu thành tội phạm giảm nhẹ bên cạnh cấu thành tội phạm cơ bản; phân hóa trách nhiệm hình sự qua việc xây dựng cấu thành tội phạm phụ bên cạnh cấu thành tội phạm chính

 • 1999


 • Authors: Đào Trí Úc (1999)

 • Giới thiệu khái niệm nguyên tắc của luật hình sự. Tìm hiểu 3 yếu tố trong sự tương tác giữa yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan của pháp luật. Trình bày vấn đề quy định trong các điều luật các nguyên tắc của Luật hình sự. Đánh giá những ưu điểm và nhược điểm của việc qui định các nguyên tắc Luật hình sự trong các điều luật của Bộ luật hình sự