Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Đức Mai (1995)

 • Trong tố tụng hình sự, tranh tụng thực chất là một quá trình xác nhận sự thật khách quan về vụ án, đồng thời cũng chính là phương tiện để đạt được mục đích, các nhiệm vụ đặt ra của luật tố tụng hình sự và bảo đảm cho các chủ thể tham gia vào quá trình tố tụng hình sự có thể thực hiện một cách có hiệu quả nhất chức năng của mình ở tất cả các giai đoạn của quá trình tố tụng hình sự.

 • Tạp chí


 • Authors: Bùi Kiên Điện (1996)

 • Phân tích hai nội dung cơ bản của nguyên tắc suy đoán vô tội. Qua đó thể hiện sự tôn trọng và bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự. Thực hiện tốt nguyên tắc này sẽ đảm bảo cho quá trình tố tụng được tiến hành một cách khách quan, toàn diện, đầy đủ, hạn chế những vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. • Authors: Lại Thị Thu Hà (2014)

 • Vai trò của công tố trong tố tụng hình sự là vấn đề được thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn của các nhà khoa học cũng như nhà hoạt động thực tiễn ở Italia. Bài viết bàn về mối quan hệ giữa Công tố viên và Cảnh sát điều tra; vai trò của Công tố viên trong giai đoạn xét xử và thi hành án.

 • 2014


 • Authors: Trần Viết Kiên (2014)

 • Tại Điều 24 Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành quy đinh. Nguyên tắc tiếng nói và chữ viết trong tố tụng hình sự là tiếng Việt. Người tham gia tố tụng có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình, trong trường hợp cần có phiên dịch. Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam trên cơ sở cụ thể hóa quy định của Điều 133 Hiến pháp năm 1992: Tòa án nhân dân đảm bảo cho công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩ Việt Nam thuộc các dân tộc quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình trước tòa án. Nguyên tắc này có tính xuyên suốt trong xây dựng và áp dụng pháp luật tố tụng hình sự ở các giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự. Tuy vậy...

 • Thông tin chuyên đề


 • Authors: UNDP (2010-08-02)

 • Quyền bào chữa là một chuẩn mực bắt buộc (jus cogens) trong quyền được xét xử công bằng. Tập hợp các quyền để có được chuẩn mực xét xử công bằng (thường được nhắc đến như những quyền căn bản hay sự bảo đảm tối thiểu về xét xử theo đúng pháp luật tố tụng) được nêu trong các quy định của Điều 14 Công ước quốc tế về Quyền chính trị và Dân sự (ICCPR). Những quyềnn cá nhân này, bao gồm cả quyền bào chữa, bản thân không phải là các chuẩn mực jus cogen vì chúng có thể được giả thích theo ngữ cảnh hoặc thậm chí bị làm giảm chuẩn nhằm đạt được mục tiêu xét xử công bằng

 • Tạp chí


 • Authors: Vũ Gia Lâm (2014)

 • Trong lịch sử tư pháp hình sự, nguyên tắc suy đoán vô tội ra đời rất sớm và được coi là bước tiên quan trọng trong nhận thức của con người đối với vấn đề tôn trọng, bảo vệ quyền và phẩm giá của chính mình. Tại Việt Nam, một số nội dung của nguyên tắc suy đoán vô tội đã xuất hiện sớm trong các quy định về hoạt động xét xử của tòa án. • Authors: Dương Thị Diệu Hiền (2014)

 • Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự là một giai đoạn độc lập trong tố tình hình sự Việt Nam. Trong đó, kháng cáo hoặc kháng nghị chính là cơ sở pháp lý làm phát sinh thủ tục phúc thẩm và việc giải quyết kháng cáo, kháng nghị này được thực hiện tại phiên tòa phúc thẩm. Bài viết chỉ đề cập hai vấn đề trong giai đoạn phúc thẩm, đó là thời hạn kháng cáo, kháng nghị và thủ tục tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hình sự