Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

 • Với thực trạng đáng lo ngại của tội phạm hối lộ cũng như những hậu quả nghiêm trọng của loại tội phạm này đối với đời sống kinh tế-xã hội của hầu hết quốc gia trên thế giới, cộng đồng quốc tế đã quan tâm sâu sắc đến vấn đề xây dựng pháp luật để chống hối lộ. Sự quan tâm đó thể hiện bằng sự ra đời của hàng loạt văn bản pháp lý quốc tế và khu vực liên quan đến vấn đề hối lộ. Những văn bản pháp lý đó đề cập nhiều khía cạnh khác nhau của hiện tượng hối lộ.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

 • Tiếp cận thông tin có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường nền dân chủ, bảo đảm tính minh bạch, tính trách nhiệm giải trình trong hoạt động công quyền; qua đó, sẽ ngăn ngừa quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, công dân và đặc biệt quan trọng là nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Ý nghĩa của việc quy định và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin trong các văn kiện pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia hiện nay sẽ được đề cập trong chuyên đề này.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

 • Trong thời gian vừa qua, các quy định về quyền nhân thân trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã hội, trong đó đặc biệt phải kể đến các quyền đối với họ, tên. Quyền đối với họ, tên của cá nhân là một trong những quyền nhân thân cơ bản được quy định tại Chương 2 về cá nhân và Mục 3 về quyền nhân thân của Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi). Đặc biệt, Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đã quy định cụ thể hơn các quyền đối với họ, tên của cá nhân nhằm giải quyết những bất cập phát sinh trong đời sống xã hội và trong thi hành pháp luật. Tuy nhiên, các nội dung sửa đổi, bổ sung cần được xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng cả về lý luận ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

 • Chuyên đề nghiên cứu các nội dung: Khái quát chung về quản lý nguồn tài trợ nước ngoài của các hội trên thế giới; Các quy định về quản lý tài trợ nước ngoài của các hội trong dự thảo Luật về hội và một số khuyến nghị.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp

 • Hiện nay, trên thế giới có nhiều mô hình quản lý hệ thống tòa án. Ở một số quốc gia, nhiệm vụ này được giao cho Bộ Tư pháp, có quốc gia lại giao cho Tòa án tối cao. Ví dụ: Cơ quan Quản lý hành chính Toà án thuộc Toà án tối cao Hàn Quốc chịu trách nhiệm giúp Hội đồng Thẩm phán Toà án tối cao quản lý hệ thống Toà án về tổ chức, nhân sự, ngân sách, cơ sở vật chất v.v…Người đứng đầu Cơ quan Quản lý hành chính Toà án do Chánh án Toà án tối cao bổ nhiệm trong số các Thẩm phán của Toà án tối cao. Còn ở Thái Lan, Việc quản lý hệ thống Toà án Công lý được thực hiện thông qua 03 Hội đồng: Hội đồng Tư pháp, Hội đồng Hành chính Tư pháp và Hội đồng các vấn đề công vụ Tư pháp. Tại Hoa Kỳ, ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2017)

 • Chuyên đề nghiên cứu "Một số vấn đề về Dự án Luật An ninh mạng" cung cấp thêm thông tin tham khảo cho các vị đại biểu Quốc hội trong quá trình xem xét, thảo luận cho ý kiến về Dự án Luật An ninh mạng.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-10)

 • Chuyên đề giới thiệu tổng quan về mô hình Tòa án tại các nước: Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Hoa Kỳ, Canada, Úc. Đây là những quốc gia hoặc có mô hình Tòa án tương đối hoàn thiện hoặc có nhiều điểm tương đồng về điều kiện kinh tế, địa lý với Việt Nam. Trên cơ sở đó ta có thể rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc kiện toàn tổ chức hệ thống Tòa án.