Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1995


 • Authors: Đinh Văn Quế (1995)

 • Án treo là một chế định pháp lý hình sự nhưng nó không phải là hình phạt mà chỉ là một biện pháp miễn trách nhiệm hình phạt tù có điều kiện. Người được Tòa án cho hưởng án treo, trước hết họ phải là người bị Tòa án phạt tù và Tòa án chỉ cho treo đối với hình phạt tù còn các loại hình phạt khác người phạm tội không được hưởng án treo.

 • Tạp chí


 • Authors: Đinh Văn Quế (1995)

 • Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có dấu hiệu pháp lý: kẻ chiếm đoạt nhận tài sản của người khác một cách ngay thẳng thông qua hợp đồng kinh tế hoặc hợp đồng dân sự nhưng sau khi có tài sản rồi mới nảy sinh ý định và chiếm đoạt một phần hay toàn bộ số tài sản đó. Các yếu tố khác như chủ thể, khách thể và mặt chủ quan đều tương tự như các tội thuộc nhóm có tính chất chiếm đoạt quy định tại chương IV và VI Bộ luật hình sự.

 • 1997


 • Authors: Đinh Văn Quế (1997)

 • Nhìn chung, các quy định của Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự vừa được Quốc hội thông qua so với Bộ Luật hình sự cũ là theo hướng tăng nặng. Tuy nhiên có một số tội phạm sau khi được sửa đổi so với Bộ Luật hình sự cũ nhẹ hơn như: Khoản 1 Điều 133, Khoản 1 Điều 134a, Khoản 1 Điều 156, Khoản 1 Điều 226, Khoản 1 Điều 227, Khoản 1 Điều 137 Bộ Luật hình sự

 • 1997


 • Authors: Đinh Văn Quế (1997)

 • Đình chỉ điều tra là quyết định của cơ quan điều tra chấm dứt một giai đoạn tố tụng hình sự (giai đoạn điều tra) đối với vụ án hoặc đối với một hoặc một số bị can trong vụ án. Đình chỉ điều tra là không tiến hành bất cứ một hành vi nào có tính chất điều tra. Nếu cơ quan điều tra hoặc điều tra viên vẫn có những hoạt động có tính chất điều tra đối với vụ án hoặc người đã bị khởi tố trước đó đều là hành vi vi phạm pháp luật. Trong trường hợp có lý do để xác định quyết định đình chỉ điều tra là sai thì cơ quan điều tra phải ra quyết định phục hồi điều tra, rồi mới tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra

 • 1997


 • Authors: Đinh Văn Quế (1997)

 • Lê Khắc Thấu là thủ quỹ hợp tác xã nông nghiệp xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (cũ) từ năm 1979. Trong nhiều năm làm thủ quỹ, Lê Khắc Thấu không có sai phạm gì trong việc giữ tiền quỹ cho hợp tác xã, mặc dù hợp tác xã không có két sắt đựng tiền như các cơ quan Nhà nước hoặc xí nghiệp quốc doanh, nhưng tiền quỹ không hề bị mất,... • Authors: Đinh Văn Quế (1997)

 • Tác giả đề xuất hành vi chiếm đoạt các chất ma túy được bổ sung vào Điều 96a, Bộ Luật Hình sự được sửa đổi, bổ sung năm 1989

 • 2000


 • Authors: Đinh Văn Quế (2000)

 • Electronic Resources; Mô phỏng lại bản án hình sự sơ thẩm số 253 ngày 13/7/1998 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trình bày và đánh giá sự việc Tòa án cấp phúc thẩm trả tự do cho các bị cáo vì họ không đủ tuối chịu trách nhiệm hình sự

 • 1999


 • Authors: Đinh Văn Quế (1999)

 • Tìm hiểu về phiên tòa hình sự và việc tổ chức phiên tòa. Đi sâu nghiên cứu về những thủ tục xét xửtại phiên tòa. Trình bày một số phương hướng sửa đổi, bổ sung về hình thức tổ chức và thủ tục tục xét xửtại phiên tòahình sự

 • Bài trích


 • Authors: Đinh Văn Quế (2015)

 • Phan Thị Q và Lê Thị Khuê B có chơi hụ với nhau từ 05/2013. Sau khi hốt tiền hụi 198.000.000 đồng, do chưa có khả năng đóng hụi, nên ngày 02/09/2013, B bỏ trốn lên huyện HM, thành phố M thuê nhà trọ ở. Không tìm thấy B, bị cáo Q nhờ anh T (không rõ lai lịch) bạn của B đi tìm nơi ở của B. Phan Thị Q có cưỡng đoạt tài sản của B. vậy Phan Thị Q phạm tội gì?