Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  •  (2020-11)

  • So với Điều 202 Bộ luật Hình sự năm 1999 thì Điều 260 Bộ luật sự năm 2015 - Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đưòng bộ đã có sự thay đổi về tên tội danh, sửa đổi, bổ sung các tình tiết là dấu hiệu định tội, định khung hình phạt; mở rộng phạm vi áp dụng đối với hành vi vi phạm, không chỉ đối vói người điều khiển phương tiện giao thông mà đối với bất kỳ ai khi tham gia giao thông đều là đối tượng điều chỉnh của tội phạm này.

  • Bài trích


  •  (2020-01)

  • Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã bổ sung tình tiết mới đáng chú ý vào tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài (Điều 175) là "đến hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả", đáp ứng yêu cầu thực tiễn xử lý các trường họp chây lì không trả nợ để chiếm đoạt tài sản của người khác. Bài viết phân tích cấu thành tội phạm và nêu những vấn đề cần chú ý những trường hợp phạm tội cụ thể.

  • Sách


  •  (2020)

  • Cuốn sách dựa trên cơ sở cuốn “Bình luận Phần chung Bộ luật Hình sự năm 1999", căn cứ vào các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, so sánh với Bộ luật Hình sự năm 1999, đối chiếu với thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, tác giả đã giải thích một cách khoa học về các chế định trong Phần thứ nhất của Bộ luật Hình sự năm 2015, đồng thời cũng nêu một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện cho phù hợp với lý luận và thực tiễn.